Egyedi rendezvényeink

2007. január 1. | Szerző | Kategória: Egyedi rendezvények

Egyedi programjaink kínálatát – éppen jellegükből adódóan – nem tudjuk e helyt konkrétan, előre felsorolni, hiszen ezeknek a szervezése az aktuális havi műsortervet megelőző hónapokban, folyamatosan zajlik. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmét arra, hogy 2008 őszétől, ezen programok egy részét Szamovár Estek címmel sorozattá szerveztük , ha szeretne találkozni egy-egy ismert vagy kevésbé ismert személyiséggel, akinek tevékenysége, teljesítménye és emberi kvalitása értékes, esetleg példaadó gondolatokkal gazdagíthatja Önt, vagy ha különleges, érdekes, vitatott vagy vitatható tézisekkel, elméletekkel kíván megismerkedni, ne mulassza el a Szamovár programokat! Kedvcsinálóként hadd említsünk néhányat az elmúlt találkozások sorából: vendégeink között volt például Eperjes Károly színművész, Balczó András atléta, Sándor György humoralista, témáink között szerepelt az iskolai erőszak problémája, az Andok titokzatos kultúrája vagy Eurázsia népzenéjének számítógépes feldolgozása és a magyar népzene meghatározó szerepe ebben.

Várjuk tehát a Szamovár Esteken, melyeknek időpontjáról és témájáról honlapunkon illetve az aktuális havi műsorfüzetünkből tájékozódhat, s ha megtisztel bennünket érdeklődésével, természetesen egy-két csésze finom teával is megkínáljuk majd.
Ezenkívül egyedi rendezvényeink egyre növekvő száma is kínál Önnek tartalmas, kellemes szórakozást. Ezek skálája egy-egy ünnepi koncerttől egészen a Maroshegyi „Böndörödő” Szüreti Nap egész napos programjáig terjed, amelyeket immár mindig nagy tetszést kiváltóan rendezünk meg. Ha még nem vett részt ezeken a rendezvényeinken, javasoljuk, hogy figyelje a műsorközléseket és ne mulassza el ezeket sem.
Végezetül hadd hívjuk fel a figyelmét azokra a városi fesztiváleseményekre, nagyrendezvényekre, amelyek intézményünk közreműködésével kerülnek megrendezésre. Ezek közül a legfontosabbak a Királyi Bor-Lakoma és a Zichy ligeti Dallamok voltak, és sikerüket tekintve valószínűsíthető, hogy ezek megrendezésében a jövőben is közreműködünk majd. Úgy ezeken, mint a jövőben esetlegesen reánk bízott fesztiválokon is szívesen látjuk a közönség soraiban.
Mindezekről, csakúgy, mint nyári táborainkról időben tájékoztatjuk majd honlapunkon és műsorfüzetünkben.

Címkék:

A hozzászólások lezárultak.