Tollpihe teadélután I.

2010. október 15. | Szerző | Kategória: Kiemelt ajánlatunk

2010. október 20-án, szerdán 17.30 órakor minden kedves irodalomszerető gyermeket és felnőttet szeretettel várunk TOLLPIHE TEADÉLUTÁN című sorozatunkra első előadására, melynek vendége Mezey Katalin író, költő lesz. Beszélgetőtársa Bakonyi István műkritikus. Mezey Katalin sokműfajú alkotó: re­gé­nyei, kis­re­gé­nyei, gyer­mek- és if­jú­sá­gi iro­dal­mi köny­vei, drá­má­i a ’90-es évektől je­len­tek meg könyv­ for­má­ban. Kö­vet­ke­ze­te­sen se­gí­ti az íro­ga­tó di­á­ko­kat, a pá­lya­kez­dő­ket.  Évek óta szervezője és támogatója a sárvári diákíró és költőtalálkozónak, valamint az országos középiskolás irodalmi pályázatoknak.
A belépés ingyenes!

Támogatónk az

Oktatásért Közalapítvány

Címkék:

A hozzászólások lezárultak.