Itt járt Mezey Katalin

2010. október 26. | Szerző | Kategória: Híreink, Képgaléria

2010. október 20-án, szerdán Mezey Katalin író,  költő volt a vendégünk. A művésznő Bakonyi István, műkritikussal beszélt pályafutásáról, saját műveiről, családjáról és magánéletéről. A vendégek kérdéseire is szívesen válaszolt. Mezey Katalin sokműfajú alkotó: re­gé­nyei, kis­re­gé­nyei, gyer­mek- és if­jú­sá­gi iro­dal­mi köny­vei, drá­má­i a ’90-es évektől je­len­tek meg könyv­ for­má­ban. Kö­vet­ke­ze­te­sen se­gí­ti az íro­ga­tó di­á­ko­kat, a pá­lya­kez­dő­ket.  Évek óta szervezője és támogatója a sárvári diákíró és költőtalálkozónak, valamint az országos középiskolás irodalmi pályázatoknak.

Támogatónk

az Oktatásért Közalapítvány

Címkék:

A hozzászólások lezárultak.