Közösségi szolgálat az egyesületnél

Közösségi szolgálat az egyesületnél

A köznevelési törvény 2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti. Szervezetünk lehetőséget kíván nyújtani  a város középiskolás tanulóinak, hogy intézményünkben kulturális és közösségi területen teljesítsék a kötelező iskolai közösségi szolgálatot.

Intézményünkben  a közösségi szolgálat keretein belül kulturális területen folytatható tevékenység.

Célunk olyan tevékenységek biztosítása az intézménybe érkező diákok számára:

  • melyek a helyi közösség érdekeit szolgálják,
  • melyek elősegítik a diákok személyiség és szociális kompetenciáinak fejlődését.
  • melyek hozzájárulnak az egyesület céljainak megvalósításához.

Egyesületünk széles tevékenységi körrel rendelkezik, éppen ezért lehetőséget biztosít a tanulók számára abban, hogy mindenki a maga számára érdekes, személyiségéhez közelálló tevékenységet végezze.

A szervezetnél végezhető sokszínű tevékenység hozzájárul a diákok személyes – és szociális kompetenciáinak fejlődéséhez (kommunikációs készség, problémamegoldás, konfliktuskezelés, együttműködés, önismeret, önértékelés, kreativitás, felelős döntéshozatal, empátia, tolerancia, stb.).

Az elvégzett feladatok elősegítik a fiatalokat abban, hogy megismerjék önmagukat, képességeiket ezzel segítve pályaorientációjukat.

Fontosnak tartjuk, hogy a diák pozitív visszajelzést kapjon az elvégzett tevékenységek után, hogy érezze képes valamire, jó valamiben, hiszen a belső biztonság, a magabiztosság nélkülözhetetlen összetevője az egészséges személyiségnek.