Küldetésnyilatkozat

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület részeként működő könyvtár, Székesfehérvár-Maroshegy városrész nyilvános könyvtára, mely fő feladatának tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra.Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja az alábbi tevékenységeket:

• a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását,

• az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,

• a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást,

• az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését,

• a település természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását és gyűjtését,

• a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, valamint a hátrányos helyzetűek (vakok, gyengén látók és mozgáskorlátozottak) ellátását,

• a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését,

• a korszerű információs szolgáltatás biztosítását,

• a szabadidő hasznos eltöltését, . a korszerű információs szolgáltatás biztosítását

 

Kitűzött céljaink:
– a könyvtár állományának folyamatos bővítése az igények figyelembe vételével
– biztosítjuk az állomány több szempontú visszakereshetőségét
– közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait
– a használói szokásokat figyelembe véve alakítjuk intézményünk működését
– a legkorszerűbb információs technológiák beszerzésére törekszünk
– főbb törekvésünk, megfelelő kapcsolatteremtés a városrész társintézményeivel.