Tevékenység

Egyesületünk 2011-ben alakult kiemelten közhasznú szervezetként, mely napjainkban a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár (mint intézmény) jogutódjaként Székesfehérvár egyik legnagyobb kiterjedésű városrészének, Maroshegynek közművelődési alapellátását, valamint kulturális színtereinek, művelődési házának és könyvtárának működését biztosítja egyedüli szervezetként. A két intézményrész és tevékenységük összehangolva, egymást erősítve gondoskodik a lakosság kulturális és szabadidős ellátottságáról.

A városrészben a lakosság száma évről évre folyamatosan növekszik a fejlesztéseknek és a bővülő szolgáltatásoknak köszönhetően, így szervezetünknek nagy létszámú közösség társadalmi és kulturális igényeinek, szükségleteinek kielégítését kell megoldania. Részben ennek köszönhetően szervezetünk társadalmi beágyazottsága és szakmai tevékenysége iránti igény az évek során folyamatosan növekedett. 2015-ben 1377 közművelődési eseményt szerveztünk és bonyolítottunk le 126.530 fő részvételével. Szerteágazó tevékenységünknek köszönhetően rendezvényeinket Székesfehérvár mellett a megye és az ország különböző pontjairól keresik fel, nagyrendezvényeinket az országhatáron túlról is látogatják.

Kiemelt célunknak tekintjük a tehetséggondozásnak, a hagyományőrzésnek, az aktív (alkotói) művelődés lehetőségének, a közösségépítés- és fejlesztés, valamint az értékteremtésnek megvalósítását.

A magyar népművészet értékeinek, a kézművesség hagyományainak megőrzése és továbbadása céljából népi mesterségeket tanító műhelyeket működtetünk. A magyar kultúra értékeinek megőrzése végett fontosnak tartjuk népdalkörünk és népi táncegyütteseink támogatását és fenntartását. A hagyományőrzés tekintetében tematikus hagyományőrző napokat szervezünk, művészeti közösségeket működtetünk.

A 16 saját szervezésű és működtetésű kisközösségeink (gyermekklubok, ifjúsági és nyugdíjas klubok, olvasóklub, művészeti közösségek, stb.) és „Holdudvar” csoportjaink több száz állandó taggal tevékenykedik, melyek mind művelődési, kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget biztosítanak az egyének számára, továbbá ezen klub- és műhelyfoglalkozások gazdagítják a résztvevők érzelmi életét, formálják gondolkodásukat, valamint változatos és tartalmas időtöltést kínálnak a szabadidő eltöltésére. Az alkotó munka hozzájárul a kreativitás, az önkifejezés, egyéni készségek fejlesztéséhez, a képzelet, az ízlés, az érzelmi élet gazdagításához.

Évente számos városrészi és városi közművelődési eseményt bonyolítunk le. Folyosógalériánkban havi rendszerességgel új témájú tárlatokat, kiállítótermünkben vándorkiállításokat és egyéb időszaki kiállításokat szervezünk. Kiemelkedő rendezvényünk a Maroshegyi Böndörödő, melynek változatos programjai több ezer főt vonzanak az eseményre. Rendszeres, éves regionális, városi, kistérségi, nemzetközi pályázatokat hirdetünk. Értékteremtő feladatot vállalunk saját kiadású könyveinkkel, melyek egy részét a tehetséggondozó közösségeink alkotásait tartalmazzák. 2013-ban létrehoztuk a Fejér megyében élő költők elismerésére szolgáló Vajda János-díjat. 2014 óta iskolai közösségi szolgálat keretében fogadjuk a középiskolás diákokat közösségi munkára. Székesfehérváron elsőként hoztunk létre könyvcserepontot „Hozza-vigye” elnevezéssel. Állandó résztvevői vagyunk a Fehérvári Ünnepi Könyvhétnek.

Felzárkóztatást és esélyegyenlőséget biztosító programokat nyújtunk: nyári táborozási lehetőséget biztosítunk hátrányos helyzetű gyerekeknek, adománygyűjtő akciókat szervezünk, nyugdíjasok számára térítésmentes számítógépes tanfolyamokat tartunk, Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének gondozottaival rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, segítjük őket kiállításaik és könyvtárlátogatásaik szervezésében. Könyvtári fejlesztésünknek köszönhetően elősegítettük a fogyatékkal élők könyvtárhasználatát (speciális munkaállomás kialakítása, eszközök biztosítása, informatikai akadálymentesség). Könyvtárunkban lehetőséget nyújtunk az IKT kompetenciák fejlesztésére is. Mindezek mellett ingyenes klubokat, programokat, szakköröket, rendezvényeket szervezünk minden korosztály számára.

Szervezetünk fontosnak tartja, hogy a kor igényeinek megfelelő, a fennálló társadalmi helyzethez, társadalmi elvárásoknak, igényekhez igazodva új kezdeményezéseket, programokat biztosítson, ennek érdekében bővítse saját tevékenységét, továbbá növekvő mértékben részt vállaljon a városi nagyrendezvények szervezésében és lebonyolításában, kutassuk, ápoljuk ezen nagy múltú városrész (Maroshegy) közelmúltját.