Igazgatói pályázat

A jelenlegi igazgató, Adorján Viktor, nyugdíjba vonulásából eredően, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület

PÁLYÁZATOT HIRDET

az általa működtetett művelődési ház és könyvtár igazgatói állásának betöltésére.

 

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A pályázatra olyan közművelődési szakemberek jelentkezését várjuk, akik

  • rendelkeznek a szükséges felsőfokú (legalább abszolutórium szintű), szakirányú (népművelő, művelődésszervező, andragógus, stb.) végzettséggel,
  • folyamatos és legalább öt éves vezetői (igazgatói vagy igazgatóhelyettesi) gyakorlattal rendelkeznek és
  • a könyvtári tevékenységgel kapcsolatosan jártassággal bírnak.

 

A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatra írásos pályázati anyag beadásával lehet jelentkezni, amelynek tartalmaznia kell a jelentkező

  • írásos (nem Europass-rendszerű) szakmai önéletrajzát
  • rövid motivációs összefoglalóját és
  • a művelődési ház és könyvtár további tevékenységére vonatkozó, az igazgatói megbízás időtartamára (5 évre) szóló szakmai, stratégiai elgondolást illetve az ennek megvalósításával kapcsolatos elképzeléseket.

A pályázati anyaghoz kötelezően mellékelni kell

  • Europass-rendszerű önéletrajzot
  • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt és
  • a végzettséget / végzettségeket igazoló, hivatalos dokumentumok másolatát.

A pályázatokat 2015. április 2-án 12.00 óráig beérkezően, személyesen vagy ajánlott postai küldeményként várjuk a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, 8000 Székesfehérvár, Sóstó ltp. 1. címen.

A pályázati anyag hiánypótlására nincs lehetőség, az egyesület a hiányosan beérkezett pályázatokat azonnal és véglegesen elutasítja.

A pályázati anyagok nem nyilvánosak, azokat csak az egyesület tagjai ismerhetik meg és arról információt harmadik személynek nem szolgáltathatnak.

A pályázati anyagok értékelését követően, 2015. április 27-én, az egyesület közgyűlése a pályázók számára személyes meghallgatást tart, amelyről minden érvényes pályázatot benyújtót, előzőleg írásban részesít, akik számára a meghallgatáson való részvétel kötelező, elmulasztását az egyesület a pályázat visszavonásaként értékeli.

A személyes meghallgatások után, a pályázat eredményéről az egyesület közgyűlése szavazással dönt, amelyet a döntés után azonnal ki is hirdet a meghallgatáson résztvevő pályázóknak.

A nyertes pályázó igazgatói megbízatása 2015. május 1-jétől 2020. április 30-ig tart.

A közgyűlés határozata végleges.

A beadott pályázati anyagokat a pályázók, az eredmény kihirdetése után, személyesen visszakérhetik. A vissza nem kért pályázatokat az egyesület jegyzőkönyvezetten megsemmisíti. Pályázatot postai úton nem küldünk vissza.