ENTER Projekt

Azonosító szám: TIOP 1.2.3/11/1-2012-0027

Projekt címe: ENTER Projekt

Kedvezményezett: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár

A támogatás összege: 8.000.000 Ft

A projekt időtartama: 2012. augusztus 1. – 2013. június 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az ENTER Projekt elsődleges célja, hogy a pályázat keretében beszerezhető számítástechnikai eszközök segítségével, a könyvtár jelenlegi technológiai ellátottságát, mind minőségben, mind mennyiségben bővíteni tudjuk. Nem kevésbé fontos emellett az a lehetőség, hogy a könyvtári adatfeldolgozás, online katalógus létrehozás a beszerezhető szoftverek segítségével hihetetlenül felgyorsulna. Ezáltal intézményünk rendelkezne az őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől és időponttól független, egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges infrastrukturális háttérrel. A fejlesztéseknél minden esetben figyelembe vesszük az időskorúak és fogyatékkal élők szempontjait, elősegítve ezzel, hogy minden látogató számára segítséget tudjunk nyújtani a rendkívül gyors és folyamatos társadalmi és technológiai változásokhoz való alkalmazkodásban.