„Népi hagyományokat, nép kézműves kultúrát átörökítő közösségépítő műhelyek Maroshegyen”

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület 400.000 forint támogatást nyert a Magyar Művészeti Akadémia MMA-14-P pályázati kiírásán a „Népi hagyományokat, nép kézműves kultúrát átörökítő közösségépítő műhelyek Maroshegyen”című pályázati programjával.

2014 a reformáció és a kultúra éve, melynek jegyében szeretnénk felhívni a figyelmet a magyar művészet hagyományaira, a kézműves kultúra értékeire. A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával biztosítani tudjuk eme célkitűzésünk megvalósítását.

Pályázati azonosító: 2037-MMA-14-P
A program megnevezése:
„Népi hagyományokat, nép kézműves kultúrát átörökítő közösségépítő műhelyek Maroshegyen”
A programot megvalósító szervezet:
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület
A program kezdete: 2014.09.01.
A program vége: 2015.01.31.

A népművészeti hagyományok, a népi kézműves kultúra megőrzése, átörökítése céljából egy értékközvetítő, közösségépítő, tehetséggondozó művészeti programot kívánunk megvalósítani egyesületünk nyitott népművészeti, népi mesterségeket (bőrművesség, szövés, fazekasság) tanító műhelyeivel, kisközösségeivel együttműködve.

A művészeti műhelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy az egyének megismerjék és elsajátítsák népi kézműves kultúránk értékeit, mesterségeit, mint a bőrművesség, a szövés, a fazekasság. A népi mesterségek gyakorlása olyan aktivitási forma, mely közösségben művelhető és számos társadalmi szükséglet kielégítésére nyújt lehetőséget:

 •  a szabadidő kulturált keretek között történő eltöltése,
 • az aktív művelődéshez való hozzáférés,
 • közösségben történő tevékenykedés, társas kapcsolatok kialakítása

továbbá számos közvetett és közvetlen hosszú távú társadalmi-, kulturális hatásai vannak:

 • társadalmilag hasznos szabadidős tevékenységet folytatnak, a helyi lakosság számára művelődési, kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget, találkozási helyet, fórumot biztosítanak.
 • a művészeti és kulturális munkák, foglalkozások az egyén számára élményszerzési lehetőséget nyújtanak, a közösség számára közös emléket jelentenek, elősegítik a valahová tartozás élményét, hozzájárulnak az összetartozás, a közösséghez, közösségbe való tartozás megéléséhez.
 • a kisközösségek és programjaik pozitív hatást gyakorolnak az egyén személyiségére, egészségére, hozzájárulnak a helyi lakosság szellemi és társadalmi (elégedettség, életminőség) jólétéhez.

A művészeti foglalkozás megismerteti a múlt értékeit, segít azok továbbélésében, a hagyománytisztelet kialakításában. A foglalkozás gazdagítja a résztvevők érzelmi életét, formálja gondolkodásukat, valamint változatos és tartalmas időtöltést kínál a szabadidő eltöltésére. Az alkotó munka hozzájárul a kreativitás, az önkifejezés, egyéni készségek fejlesztéséhez, a képzelet, az ízlés, az érzelmi élet gazdagításához.

Várunk minden kedves érdeklődőt, gyermeket, fiatalt, felnőttet, időset egyaránt! A műhelyek foglalkozásaihoz bármikor lehet csatlakozni.
Helyszín: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, Székesfehérvár, Sóstó ltp. 1.

Bőrműves műhely:
A bőrműves foglalkozások alapvető célja lehetőséget nyújtani a kézművesség, manuális alkotó tevékenység iránt érdeklődők számára, hogy megismerkedjenek ezen ősi mesterség alapjaival, valamint hogy maguk készítsenek kisebb kiegészítőket, használati tárgyakat.

 • 2014. szeptember 8, 15, 22, 29 – 16.00-18.00 óráig.
 • 2014. október 6, 13, 20, 27 – 16.00-18.00 óráig.
 • 2014. november 3, 10, 17, 24 – 16.00-18.00 óráig.
 • 2014. december 1, 8, 15 – 16.00-18.00 óráig.
 • 2015. január 13, 20, 27 – 16.00-18.00 óráig.

Kerámia műhely:
A műhely alapvető célja a komoly hagyományokkal bíró fejér megyei fazekasság ápolása, mélyebb megismerése, 21. századi értelmezése. A műhelyfoglalkozások keretében a résztvevők megismerkedhetnek a fazekas mesterséggel, mint a legősibb emberi tevékenységek egyikével, a kézművesség egyik legrégebbi területével. A foglalkozásokon a résztvevők elsajátíthatják a kerámiakészítés elméleti és gyakorlati tudnivalóit, megismerkedhetnek a kerámia történetével, eszközeivel, technikáival.

 •  2014. szeptember 4, 11, 18, 25  – 16.30-19.30 óráig.
 • 2014. október 2, 9, 16, 30 – 16.30-19.30 óráig.
 • 2014. november 6, 13, 20, 27 – 16.30-19.30 óráig.
 • 2014. december 4, 11, 18 – 16.30-19.30 óráig.
 • 2015. január 15, 22, 29 – 16.30-19.30 óráig.

Aranykéz szövőszakkör:
A szövőszakkör foglalkozásainak alapvető célja, hogy átörökítse a szövés, mint népi kismesterség ismeretének alapjait, népművészeti hagyományait. A foglalkozások keretében könnyen elsajátítható gyapjú- és rongyszövés technikákkal, szövési módszerekkel, mintázási lehetőségekkel, hagyományos szövések tájegységekre jellemző technikáival ismerkedhetnek meg a szakkör tagjai.

 • 2014. szeptember 4, 11, 18, 25 – 15.30-19.00 óráig.
 • 2014. október 2, 9, 16, 30 – 15.30-19.00 óráig.
 • 2014. november 6, 13, 20 – 15.30-19.00 óráig.
 • 2014. december 4, 11, 18 – 15.30-19.00 óráig.
 • 2015. január 15, 22, 29 – 15.30-19.00 óráig.