Népművészeti műhelyek, szakkör működtetése

Projekt azonosító: PRO-RENO-B-13-E-0246
A program megnevezése: Népművészeti műhelyek, szakkör működtetése
A programot megvalósító szervezet: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület
A program kezdete: 2013.11.01.
A program vége: 2014.02.28.

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület 110.000 forint támogatást nyert a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és a Balassi Intézet által meghirdetett „Település identitás és népművészeti tevékenységek támogatása” című pályázatán, Népművészeti műhelyek, szakkör működtetése című pályázati programjával.

A program célja a népművészet értékeinek, a kézművesség lehetőség szerint a településhez, tájegységhez közvetlenül kötődő hagyományainak megőrzése és továbbadása, a gyermek-, ifjúsági- és felnőtt korosztály körében a tárgyalkotó népmûvészet megismerésének támogatása, biztosítása.

A támogatás felhasználásának célja a népi iparmûvészeti kisközösségeink, mint a Kerámia műhely, Bőrműves műhely, Aranykéz szövõszakkör foglalkozásainak mûködtetése népmûvszek és népi iparművészek közremûködésével.

Ezen támogatási forrásból valósulnak meg Bőrműves és Kerámia műhelyeink novemberi és decemberi, valamint Aranykéz szövőszakkörünk januári és februári foglalkozásai.

Bőrműves műhely:

 • 2013. november 4.   – 16.00-18.00 óráig.
 • 2013. november 11. – 16.00-18.00 óráig.
 • 2013. november 18. – 16.00-18.00 óráig.
 • 2013. november 25. – 16.00-18.00 óráig.
 • 2013. december 2.   – 16.00-18.00 óráig.
 • 2013. december 9.   – 16.00-18.00 óráig.

Kerámia műhely:

 • 2013. november 7.   – 16.30-19.30 óráig.
 • 2013. november 14. – 16.30-19.30 óráig.
 • 2013. november 21. – 16.30-19.30 óráig.
 • 2013. november 28. – 16.30-19.30 óráig.
 • 2013. december 5.   – 16.30-19.30 óráig.
 • 2013.december 12.  – 16.30-19.30 óráig.

Aranykéz szövőszakkör:

 • 2014. január 16.   – 15.30-19.00 óráig.
 • 2014. január 23.   – 15.30-19.00 óráig.
 • 2014. január 30.   – 15.30-19.00 óráig.
 • 2014. február 6.   – 15.30-19.00 óráig.
 • 2014. február 13. – 15.30-19.00 óráig.

Várjuk Önt is kisközösségeinkbe! A műhelyek foglalkozásaihoz bármikor lehet csatlakozni. Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, Székesfehérvár, Sóstó ltp. 1.

Megvalósult a program

A „Népművészeti műhelyek, szakkör működtetése” című program alapvető célja volt, hogy a népművészet értékeinek, a kézművesség lehetőség szerint a településhez, tájegységhez közvetlenül kötődő hagyo­mányait megőrizze és továbbadja, a gyermek-, ifjúsági- és felnőtt korosztály körében a tárgyalkotó népművészet megismerését támogassa, segítse, és mindezek fenntarthatóságát biztosítsa. A célok megvalósítását 3 műhelyfoglalkozás keretében kívántuk megvalósítani. Az egyesület, gazdasági helyzete miatt a műhelyek munkájának, tevékenységének folyamatos biztosítása érdekében nyújtottuk be pályázatunkat. A támogatás felhasználása így a népi iparművészeti kisközösségeink, mint a Bőrműves műhely, Kerámia műhely és az Aranykéz szövőszakkör működtetésére – népművészek és nép iparművészek közreműködésével – irányult. Programunk pozitív elbírálásának köszönhetően, a pályázati forrásból biztosítani tudtuk Bőrműves- és Kerámia műhelyünk 2013. novemberi és decemberi, valamint Aranykéz szövőszakkörünk 2014. januári és februári működését.

Projektünk célcsoportját elsősorban a Maroshegyen, valamint Székesfehérváron és a városrészhez közeli kistelepülésen élő gyerekek, fiatalok, idősek képezték.

 A műhelyek és a szakkör heti rendszerességgel 2 illetve 3 órás foglalkozások keretében működtek, melyekhez folyamatosan lehetett csatlakozni. A közösségeknek egyesületünk biztosította a munkához szükséges megfelelő környezetet, helyiséget és a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket. A termek felszereltsége igazodott a foglakozásokhoz szükséges berendezésekhez.

 Kerámia műhely:

A műhely alapvető célja a komoly hagyományokkal bíró fejér megyei fazekasság ápolása, mélyebb megismerése, 21. századi értelmezése.  A műhelyfoglalkozások keretében a résztvevők megismerkedhettek a fazekas mesterséggel, mint a legősibb emberi tevékenységek egyikével, a kézművesség egyik legrégebbi területével.

A támogatási forrásból megvalósult foglalkozások: 6 alkalom
2013. november 7. ; 14.; 21. ;28. és 2013. december 5.  és 12.  16.30-19.30 óráig.
Megvalósulásának helyszíne: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, Székesfehérvár, Sóstó ltp.1.
A foglalkozáson résztvevők száma: Összesen 58 fő vett részt a 6 alkalom során.

A foglalkozásokon a résztvevők elsajátíthatták a kerámiakészítés legfontosabb elméleti és gyakorlati tudnivalóit, megismerkedhettek a kerámia történetével, eszközeivel, technikáival. A foglakozásokon végzett tevékenységek fejlesztették a résztvevők önkifejezését, kézügyességüket és kreativitásukat. Megismerkedhettek az ősi sumér és egyiptomi fazekassággal, a fejér megyei hagyományokkal, technikákkal különös tekintettel a csákvári fazekasság hagyatékára. is. Műhelyvezető: Franta Dezső iparművész, keramikus, régész

 

 

Aranykéz szövőszakkör:

A szövőszakkör foglalkozásainak alapvető célja, hogy átörökítse a szövés, mint népi kismesterség ismeretének alapjait, népművészeti hagyományait. A foglalkozások keretében könnyen elsajátítható gyapjú- és rongyszövés technikákkal, szövési módszerekkel, mintázási lehetőségekkel, hagyományos szövések tájegységekre jellemző technikáival ismerkedhettek meg a szakkör tagjai.

A támogatási forrásból megvalósult foglalkozások: 5 alkalom
2014. január 16. ; 23.; 30.  és 2014. február 6.  és 13.  15.30-19.00 óráig.
Megvalósulásának helyszíne: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, Székesfehérvár, Sóstó ltp.1.
A foglalkozáson résztvevők száma: Összesen 31 fő vett részt az 5 alkalom során.

A foglalkozások keretében praktikus használati tárgyat készítettek a résztvevők (szőnyeget, tarisznyát), melynek megtervezésénél és megalkotásánál megismerkedhettek a hagyományos tájegységi mintakincsnek a modern használati tárgyakon való harmonikus megjelenítésével is. A résztvevők megismerkedhettek továbbá a magyarországi és jelenlegi határainkon túli népművészeti tájegységek mellett a szűkebb néprajzi területünk a Mezőföld hagyományaival. Szakkörvezető: Fáncsik Zoltánné népi iparművész.

 

Bőrműves műhely:

 A bőrműves foglalkozások alapvető célja lehetőséget nyújtani a kézművesség, manuális alkotó tevékenység iránt érdeklődők számára, hogy megismerkedjenek ezen ősi mesterség alapjaival, valamint hogy maguk készítsenek kisebb kiegészítőket, használati tárgyakat. Általános célkitűzések közé tartozik a bőrműves tevékenység megismertetésével a hagyományos népi kultúra átörökítése, a múlt értékeinek, mintakincsének átmentése, továbbá a hagyományos tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolásának bemutatása, a kézügyesség, a technikai érzék, a tervező- teremtő fantázia fejlesztése, az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségének felfedeztetése a kézműves tevékenységen keresztül.

 A támogatási forrásból megvalósult foglalkozások: 6 alkalom
2013. november 4.; 11.; 18.; 25.  és 2013. december 2. és 9.   16.00-18.00 óráig.
Megvalósulásának helyszíne:  Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, Székesfehérvár, Sóstó ltp.1.
A foglalkozáson résztvevők száma: Összesen 43 fő vett részt a 6 alkalom során.

 A foglalkozások során a részvevők megismerkedhettek a bőr sajátosságaival, feldolgozási módjaival, felhasználási területeivel, a népi bőrművesség hagyományaival, ágazataival, összeállítási és díszítési módokkal, alkalmazásokkal, népi tárgyainkon megjelenő jellemző díszítő motívumokkal. Műhelyvezető: Bozai Éva népi bőrtárgy készítő oktató