Tarisznya Program

Azonosító szám:TÁMOP-3.2.11/10/1-2010-0052

Projekt címe: Tarisznya Program – Összefogás a nem formális és informális tanulási lehetőségek hatékony terjesztése érdekében Székesfehérváron és környékén
Kedvezményezett: Gárdonyi Géza Művelődési ház és Könyvtár
A támogatás összege: 24.877.861 Ft
A projekt időtartama: 2010. szeptember 1. – 2011. augusztus 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt végrehajtásában részt vevő intézmények:

Hosszúsétatéri Óvoda
Maroshegyi Óvoda
pátkai Ficánkoló Óvoda Csemetekert Tagóvoda
sárszentmihályi Napköziotthonos Óvoda

ÁMK Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola
Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
( a pályázat az oktatási intézmény általános iskolai tagozatára vonatkozik)
Munkácsy Mihály Általános Iskola
sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola
Táncsics Mihály Általános Iskola
Tóvárosi Általános Iskola

A megvalósítás fő célja az életkori sajátosságoknak megfelelő, változatos formákkal biztosítani a kreativitás fejlesztését, az érdeklődés sokirányú felkeltését és a környezetvédelmi szemlélet erősítését.

Továbbá, hogy:

– a célokat széles részvétellel (10 intézmény, 19 foglalkozástípusban, összesen 40 intézményi részvétellel, 837 gyermekkel) és gazdaságosan (a pályázati téma-előirányzatok átlagosan 42,8%-os igénybevételével) valósítsa meg.

– a városi és vidéki intézmények helyes arányával (60/40 %) csökkentse az intézmények különbségeit és elősegítse az intézmények egymás közötti kapcsolatának kialakulását.

– fokozottan figyeljen a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézményekre (ezek aránya 40%)

Innovatív célja, hogy megvalósításával további támogatásra méltó modellt alkosson, s ezzel új alapokra helyezze az oktatási és közművelődési intézmények kapcsolatát a városban és a környékbeli településeken.

2010. szeptember 17-én, pénteken 15.00 órakor a Táncsics Mihály Általános Iskolában zajlott le a rossz idő miatt a Tarisznya Program ünnepélyes megnyitója.

A következő honlapon http://www.studimax.hu/dalmesterek/ meghallgathatják a Tarisznya dalt és még sok más kedves gyermekdalt!

A megnyitó után pedig már meg is érkezett az első alkotás, amelyből kiderül, hogy sikerült a gyerekekkel megszerettetni a Tarisznyát!

Szikra Soma (nagycsoportos óvodás rajza)