Tematikák

Óvodás programok

Ovifon (10 alkalom) (90 fő)

Időpontok: szeptember 21., október 5., október 26., november 16., december  7., január  11., február  1.,  március 1., április 5., május 3.
Időtartam: 9.30-11.40
Helyszín: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár

A zenehallgatás, zeneértés, hangszerismeret alapjai, illusztrált és az életkornak megfelelő, műveltető formában. Célja, hogy a gazdag magyar népi mondóka- és dalanyag legszebb példáinak megtanulásán, önfeledt eljátszásán keresztül megismertessék, megszerettessék a színes és szép magyar nyelvet és zenei anya-nyelvünket. A gyermek-tánc és jeles napjaink feldolgozása, szerves részei a foglalkozásoknak.
Foglalkozásvezető: Kneifel Imre
Résztvevő intézmények: Hosszúsétatéri Óvoda, Maroshegyi Óvoda, Pátkai Óvoda, Sárszentmihályi Óvoda

Ovitéka (10 alkalom) (25 fő)

Időpontok: szeptember 22., október 6., október 27., november 17., december 8., január  12., február 2., március 2., április 6., május 4.
Időtartam: 10.00-11.30
Helyszín: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Játékos képzés versekkel, vizuális foglalkoztatással az irodalom és a könyvek megszerettetésére. A foglalkozás célja a könyvtár, és az irodalmi nevelés megalapozása.
Foglalkozásvezető: Néda Lászlóné
Résztvevő intézmény: Maroshegyi Óvoda

Ovicsűr (10 alkalom) (40 fő)

Időpontok: október 12., november 9., november 30.,  december  14., január  18., február 8., március 8., március 29., április 12., május 10.
Időtartam: 9.30-11.15
Helyszín: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár

A néptánc, népzene alapjainak és a néphagyományok megismertetése bemutató és műveltető formában. Az elérendő cél az éneklési készség, hallás- és ritmusérzék fejlesztése.
Foglalkozásvezető: Varró János, Laczkó Krisztina
Résztvevő intézmények: Sárszentmihályi Óvoda, Pátkai Óvoda

Berázda (10 alkalom) (20 fő)

Időpontok: szeptember 25., október 9., november 13., december  4., január  8., február  5., március 5., április 2., április 30., május 21.
Időtartam: 10.00-11.30
Helyszín: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Az aktuális ünnepkörökre való felkészülés versek-kel, mondókákkal, vizuális alkotásokkal, zenével, énekekkel. Feladata, hogy a gyermekek személyiség-fejlesztése, önkifejezésének segítése, ismereteinek bővítése, a közösségi együttlét örömének megéreztetése az életkori sajátosságok figyelem-bevételével, képesség-szintjükhöz igazodva. A játékos fejlesztés a beszéd, mozgás, vizuális és zenei készségekkel együtt a megismerő képességek kialakulását is elősegíti.
Foglalkozásvezető: Csehné Pál Szilvia
Résztvevő intézmények: Sárszentmihályi Óvoda

Oviműhely (10 alkalom) (45 fő)

Időpontok: szeptember 22., október 6., október 27., november 17., december 8.,  január  12., február 2., március 2., április 6., május 4.
Időtartam: 9.30-11.30
Helyszín: Hosszúsétatéri Óvoda

Időpontok: szeptember 23., október 7., október 28. , november 18., december 9., január  13., február 3., március 3., április 7., május 5.
Időtartam: 9.30-11.30
Helyszín: Pátkai Óvoda

Népi kismesterségek anyagainak, szer-számainak, műveleteinek életkort figyelembevevő, gyakorlati megismertetése. Célja a gyermekek azonosságtudatának kialakítása és jövőképük formálása mellett, hogy rávilágítsunk a nyelvi és kulturális sokszínűség előnyeire.
Foglalkozásvezető: Komendó Gabriella
Résztvevő intézmények: Hosszúsétatéri Óvoda, Pátkai Óvoda

Ovizsaru  (10 alkalom) (25 fő)

Időpontok: október 11. , november 8., november 29.,  december  13., január  17., február 7., március 7., március 28., április 11., május 9.
Időtartam: 10.00-11.30
Helyszín: Maroshegyi Óvoda

A közlekedésbiztonság alapjai, a főbb jelzések elsajátíttatása, játékos, műveltető formában. A foglalkozás célja az óvodáskorú gyermekek biztonságérzetének erősítése. Feladata az életkori sajátosságnak megfelelő szintű információk átadása.
Foglalkozásvezető: Dr. Vörös Ferencné
Résztvevő intézmények: Maroshegyi Óvoda

Ovinatúra (6 alkalom) (70 fő)

Időpontok: október 1. , október 22., január  21., február  18., április 29., május 13.
Indulás: 9.30-
Helyszín: Sóstói Természetvédelmi Terület,
Alcsúti Arborétum

Ősz, tél, tavasz a Sóstói Természetvédelmi Területen és az Alcsúti Arborétumban. Eszközöket, játékokat, használati tárgyakat készítünk, szituációs játékokkal.
Foglalkozásvezető: Varga Gábor
Résztvevő intézmények: Maroshegyi Óvoda, Sárszentmihályi Óvoda

Oviszín (6 alkalom) (95 fő)

Időpontok: október 14. , november 25., december  16., január  27., február  24., március 31.
Időtartam: 9.40-11.35
Helyszín: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár

A foglalkozások általános célja, hogy az 5 – 6 éves gyermekekben kialakítsa és megerősítse a fikció és a valóság különbségét, megismertesse őket a kettő kapcsolatának alapjaival és ráirányítsa érdeklődésüket a szerepjáték érdekességeire. Feladata, hogy a gyermekekben tudatosítsa, hogy a szerepjáték lényege nem a külsődleges eszközöktől függő, hanem az emberi cselekvésben, a „mássá válás” képességében rejlik.
Foglalkozásvezető: Adorján Viktor
Résztvevő intézmények: Hosszúsétatéri Óvoda, Maroshegyi Óvoda, Sárszentmihály Óvoda

Iskolai programok

Tollpihe Meseíró Szakkör

Időpontok: szeptember 25., október 16., november 20., december 4., január 15., február 12., március 19., április 9., május 7., május 28.
Időtartam: 10.00-12.00
Helyszín: Gárdonyi Géza Művelődési Ház

Az irodalmi önkifejezés tematikai fejlesztése a gyermekek saját alkotásain keresztül. A szakkör iránt érdeklődő gyermekek a sikeres meseíráshoz kapnak segítséget.
Foglalkozásvezető: Kálnay Adél
Résztvevő intézmények: Kodály Zoltán Általános Iskola, Táncsics Mihály Általános Iskola

Szókimondó Versmondó Szakkör

no images were found

Időpontok: október 12., október 26., november 9., november 23., december 7., január 11., január 25., február 8., február 22., március 8., március 22., április 5.
Időtartam: 14.00-16.00
Helyszín: Szabadbattyán

A versmondás elméleteinek megalapozása és gyakorlati készségének fejlesztése, a beszédtechnikai alapok fejlesztésével együtt. Célja, hogy a versmondás iránt érdeklődő felső tagozatos tanulók számára útmutatást adjon a vers előadó művészeti feldolgozásának tudatosságát illetően, és hozzájáruljon az előadó művészeti képességek fejlesztéséhez is.
Foglalkozásvezető: Adorján Viktor
Résztvevő intézmények: Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola

Meseszakkör

Időpontok: október 2., október 16., november 13., december 4., január 8., január 29., február 26., március 26., április 16., május 14.
Időtartam: 10.00-12.00
Helyszín: Gárdonyi Géza Művelődési Ház

A foglalkozások célja a 6-10 éves korosztály hozzásegítése a tudatos meseolvasáshoz, a szövegértés a kreativitás, valamint az esztétikai érzék fejlesztéséhez.
Foglalkozásvezető: Szilágyiné Nagy Katalin
Résztvevő intézmények: Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola, Kodály Zoltán Általános Iskola, Zichy Jenő Általános Iskola

Műhelysarok

Időpontok: szeptember 23., október 14., november 11., december 2., február 3., február 24., március 31., április 28.
Időtartam: 14.30-16.30
Helyszín: Gárdonyi Géza Művelődési Ház

Időpontok: október 7., október 28., november 18., decmber 9., február 17., március 10., április 14., május 12.
Időtartam: 13.30-15.30
Helyszín: Munkácsy Mihály Általános Iskola

Időpontok: január 8., május 28.

Időtartam: 10.00-17.00
Közös kirándulás

Célja, hogy a kézművesség iránt érdeklődő gyermekek megismerkedjenek a bőrművesség és a tűzzománc készítés alapjaival.
Foglalkozásvezető: Bozai Éva, Tanosné Boda Zsuzsa
Résztvevő intézmények: Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Tóvárosi Általános Iskola

Természeti kincseink (10 alkalom) (68 fő)

Időpontok: október 4., október 25., november 22., január  24., március 7., március 21., április 4., április 18., május 2., május 16.
Időtartam: 14.15-16:45
Helyszín: Sóstói Természetvédelmi Terület, Gárdonyi Géza Művelődési Ház, Állatmenhely

A program célja, annak bemutatása, hogy az ember élete a környezetével egységben zajlik, attól el nem választható.
Foglalkozásvezető: Varga Gábor
Résztvevő intézmények: Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Táncsics Mihály Általános Iskola, Tóvárosi Általános Iskola

Népi kismesterségek (10 alkalom) (10 fő)

Időpontok: október 5., október 26. , november 23., december 14., január  18., február 1., február 22., március 8., március 29., április 19., május 10., május 24.
Időtartam: 14.00-16.00
Helyszín: Sárszentmihály

A foglalkozás feladata a kézműves tevékenységek megismertetésével a hagyományos népi kultúra ezen területének átörökítése.
Foglalkozásvezető: Bozai Éva
Résztvevő intézmények: Zichy Jenő Általános Iskola

Ősök emlékezete (6 alkalom) (93 fő)

Időpontok: október 9., április 16., május 21.
Helyszín: Sóstó
13.00-19.00

Időpontok: október 20., december 1., február 2.
Helyszín: Munkácsy Mihály Iskola
Időtartam: 13.00-16.00

Időpontok: október 27., december 15.,  február 16.
Helyszín: Kodály Zoltán Iskola
Időtartam: 14.30-17.30

Időpontok: november 10., január 12.,  március 2.
Helyszín: Zichy Jenő Iskola
Időtartam: 14.00-17.00

Időpontok: november 24., január 26., március 16.
Helyszín: Batthyány Lajos Iskola
Időtartam: 13.00-16.00

,,Pillantást vetünk a múltba, a jurták világára…”
Foglalkozásvezető: Franta Dezső
Résztvevő intézmények: Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola, Kodály Zoltán Általános Iskola, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Zichy Jenő Általános Iskola

Rendhagyó irodalomóra (6 alkalom) (20 fő)

Időpontok: október 18., november 9., december  7., február  8., március 22., április 12.,
Időtartam: 12.00-15.00
Helyszín: Sárszentmihály

A felső tagozatos tananyagban nem, vagy kevéssé tárgyalt témakörök, a színház- és filmművészet, valamint a népköltészet feldolgozása. Célunk élménnyé tenni az irodalmat a gyermekek számára, felfedeztetni az olvasás, befogadásának örömét és értelmét.
Foglalkozásvezető: Bozai Éva
Résztvevő intézmények: Zichy Jenő Általános Iskola

Hogyan készül? (6 alkalom) (53 fő)

Időpontok: október 17., november 27., december 12., február  19., március 20., április 10.
Időtartam: 9.00-
Helyszínek:Monostori Erőd, Tatabánya-Bánhida, Tata, Tolna, Dunaalmás, Pusztazámor

A hat foglalkozásra olyan mesterségeket és annak űzőit keresik fel a gyermekek, amely az átlagosnál kevésbé ismert mélyebb szinten. A kékfestő, a vésnök, a csipkeverő, az ólomüveg készítő különleges és ritka foglalkozás. A fazekasság és a kenyérsütés folyamata pedig  örök varázslat. A kirándulással egybekötött műhelylátogatások vélhetően kihatnak majd a gyerekek későbbi ízlésére, befolyásolják értékrendjüket.
Foglalkozásvezető: Zsohár Melinda
Résztvevő intézmények: Munkácsy Mihály Általános Iskola, Kodály Zoltán Általános Iskola

Ősök emlékezete (tábor) (50 fő)

Időpontok: június 20-24.
Időtartam: 8.00-16.00
Helyszín: Szabadbattyán

Az elméleti előadások bepillantást engednek a különböző korok ábrázolás módjaiba. Ezeken keresztül megismerkedhetünk a harc, a küzdelem eszközeivel és az ezeket használó emberekkel, őseinkkel. A témahét végére az intenzív képzés eredménye-ként a hallgatók teljes átfogó képet kaphatnak őseink életéről, gondolkodásmódjukról, művészi képességeikről, eszköz-használatukról. A diákok a gyakorlatban is elsajátíthatják az elméletben hallottakat.
Foglalkozásvezető: Franta Dezső
Résztvevő intézmények: Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola, Kodály Zoltán Általános Iskola

Öko-témahét (tábor) (20 fő)

Időpontok: június 20-24.
Időtartam: 8.00-16.00
Helyszín: Sárszentmihály

A program általános célja a környezeti és egészségnevelés – természettudományos kompetencia fejlesztése, a környezetünk természeti értékeinek megismertetése. A környezettudatos nevelés központi gondolata a „környezeti polgárrá” nevelés, azaz a természeti, az épített, a társas társadalmi környezet fenntarthatósága érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítása, a belső motiváltságon alapuló környezettudatos tevékenységek kialakítása.
Foglalkozásvezető: Szabóné Rápolti Éva
Résztvevő intézmények: Zichy Jenő Általános Iskola

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.